Rychlý dotaz 
 

Vaše zpráva byla odeslána

Vaše přihláška byla odeslána

Prosím vyplňte povinné údaje!Přihláška na letní tábor

Zadejte jméno dítěte
Zadejte příjmení dítěte
Zadejte datum ve formátu dd.mm.rrrr
Zadejte rodné číslo dítěte ve formátu 9999999999
Zadejte ulici a číslo popisné
Zadejte město bydliště
Zadejte PSČ bez mezer ve formátu 99999
Zadejte alespoň jeden telefon v přihlášce

Zadejte správný email pro komunikaci s Vámi
V případě jiného stavu, napište o jaký se jedná

Rodiče


Turnus*:Volba ceny*:Základní cena tábora: 5190,-Kč
Volba dopravy*:,- Kč

V případě kladné odpovědi, napište kdySouhlasíme s tím, že po vyplnění, podepsání a odevzdání přihlášky bude dítě (klient) zařazen do zájezdu (dětská rekreace) "Tábor, který žije! 2022” CK Agentury H+H, s.r.o.. Dnem zařazení do zájezdu bereme na vědomí storno podmínky uvedené v příloze (prospekt a internetové stránky www.haha.cz), které jsou nedílnou součástí této přihlášky). V případě podezření o požití alkoholu výše uvedeného dítěte (klienta), souhlasíme s dechovou zkouškou na obsah alkoholu. Naše dítě (klient) nebude přivážet na zájezd hodnotné věci včetně mobilu. CK Agentura H+H, s.r.o., nepřebírá za tyto věci žádnou odpovědnost. Osobní údaje v této přihlášce slouží pouze pro účely CK agentury H+H, s.r.o., a jsou dobrovolné. Dále prohlašujeme, že akceptujeme podmínky v rámci úrazového pojištění (obsah podmínek v prospektu a na internetových stránkách www.haha.cz). Souhlasíme s foto a video dokumentací na FB a IG pro ukázku činností na akci a dokumentaci pobytu dítěte (dítě nebude na těchto záběrech jmenováno ani nijak blíže specifikováno), Dále souhlasíme, že z důvodu zajištění bezpečí dětí je středisko monitorováno kamerovým systémem ve veřejných prostorách. Souhlasíme s komunikací telefonem a SMS. Prohlašujeme, že včas doložíme lékařské potvrzení dítěte a čestné prohlášení od rodičů (Bezinfekčnost.) dle stanovených pokynů na internetových stránkách www.haha.cz (viz.FAQ). V případě, že vyplníte e-mailovou adresu, bereme toto jako souhlas se zasíláním pošty. Bereme na vědomí, že veškeré osobní údaje jsou uloženy pouze v CK Agentuře H+H, s.r.o., a nemá nikdo neoprávněný k těmto údajům přístup. Dítě nebudeme během rekreace navštěvovat.

Kontrola součtu - Slovně napište kolik je dva plus tři:letní prázdniny letní tábor tábory 2014 jarní prázdniny silvestr letní tábory dětská zábava